Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
สำรวจความพึงพอใจ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
สำรวจความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
ผลการพิจารณา ม.๙(๑)
นโยบายหรือการตีความ ม.๙(๒)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม. ๙(๓)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.๙(๔)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตามมาตรา ๗ (๒) ม.๙(๕)
สัญญาสัมปทาน ม.๙(๖)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ โดยมติ ครม. ม.๙(๗)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.๙(๘)
อื่นๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอสฟัลท์ผสมเสร็จ (08 ส.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 5 (เส้นพ่อวิชัยไปโร... (10 ม.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่ที่ 3 บ้านคำม่วง (13 ธ.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.(ซอยบ้านยายลักษณ์)หมู่ที่ 6... (09 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.(ซอยบ้านยายลักษณ์) หมู่่ที่... (09 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 9 -หมู่ที่6 บ้านนา... (09 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง คสล.บ้านเรืองอุดม (เส้นทิศตะวันอ... (03 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 4 บ้านสนมหมากหญ้า (03 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปี2562 (04 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการจจัดงานลอยกระทง (04 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเซ่าเวทีพร้อมเครื่องเสียงตามโครงการจัดงานประเพณ๊ล... (04 พ.ย. 2562)
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (04 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง... (31 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานปลัด (28 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง (28 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษา (28 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (25 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านสนมหมากหญ... (08 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพื่อประชาสัมพันธ์งานในหน้าที่ของอบ... (05 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในกิจการประปา (21 มิ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ... (07 เม.ย. 2563)  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป... (07 ก.ย. 2561)  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป... (07 ก.ย. 2561)  

โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอา... (13 เม.ย. 2561)

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่... (26 มี.ค. 2561)

ส่งมอบงาน ตามโครงการ 1 ตำ... (20 มี.ค. 2561)

งานวันเด็กแห่งชาติ อบต.แก... (13 ม.ค. 2561)

การแข่งขันกีฬาประชาชน ต้า... (29 ธ.ค. 2560)

พิธีมอบบ้านผู้ด้อยโอกาสให... (28 ธ.ค. 2560)

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให... (20 ธ.ค. 2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง... (16 พ.ย. 2560)

งานประเพณีลอยกระทง ประจำป... (03 พ.ย. 2560)

กิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจร... (15 ก.ย. 2560)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ... (14 ก.ย. 2560)

โครงการจัดงานประเพณีสงกรา... (13 เม.ย. 2560)

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำป... (14 ม.ค. 2560)

โครงการจัดงานประเพณีสงกรา... (13 เม.ย. 2559)

โครงการอบรมให้ความรู้และก... (28 มี.ค. 2559)

โครงการจัดเวทีประชาคมฯ แผ... (15 ก.พ. 2559)

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภ... (26 ม.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโครงก... (25 มี.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง... (25 มี.ค. 2563)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562 (31 ธ.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 4 บ้านสนมหมากหญ้า (03 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านเรืองอุดม (เส้นทิศตะวั... (03 ธ.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ปีงบประมาณ 2562 (30 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (15 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต... (15 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกีฬา ซือวัสดุกีฬาเพื่อประชาชน (15 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง (15 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถพยาบาลฉุกเฉิน กู้ชีพ 1669 (04 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการ (31 ต.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562ปีงบประมาณ 2562 (30 ส.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562ปีงบประมาณ 2562 (31 ก.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562ปีงบประมาณ 2562 (28 มิ.ย. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562ปีงบประมาณ 2562 (31 พ.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562ปีงบประมาณ 2562 (30 เม.ย. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562ปีงบประมาณ 2562 (29 มี.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562ปีงบประมาณ 2562 (28 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมู่ที่ 9-6 บ้านโนนสมบูรณ์ (28 ก.พ. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ
หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 045-429617  โทรสาร : 045-429618  อีเมล์ : admin@kaengnuea.go.th
www.kaengnuea.go.th