Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
ผลการพิจารณา ม.๙(๑)
นโยบายหรือการตีความ ม.๙(๒)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม. ๙(๓)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.๙(๔)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตามมาตรา ๗ (๒) ม.๙(๕)
สัญญาสัมปทาน ม.๙(๖)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ โดยมติ ครม. ม.๙(๗)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.๙(๘)
อื่นๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ม.ค. 2561 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ประกาศอบต.แก้งเหนือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 บ้านเรืองอุดม
17 ม.ค. 2561 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างคสล.หมู่ที่ 2
17 ม.ค. 2561 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ประกาศอบต.แก้งเหนือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการคสล.หมู่ที่ 3 บ้านคำม่วง
17 ม.ค. 2561 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ตารางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 3 บ้านคำม่วง
29 ธ.ค. 2560 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือเรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านแก้งเหนือ
18 ธ.ค. 2560 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓)แบบตอกเสาเข็มด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
18 ธ.ค. 2560 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) แบบตอกเสาเข็ม
06 ธ.ค. 2560 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างร้างลานกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ธ.ค. 2560 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding) โครงการลานกีฬา ณ โรงเรียนเทพนิมิต
06 ธ.ค. 2560 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ณ โรงเรียนเทพนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ
หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-8046  โทรสาร : 0-4521-8046  อีเมล์ : admin@kaengnuea.go.th
www.kaengnuea..go.th