Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
สำรวจความพึงพอใจ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
สำรวจความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
ผลการพิจารณา ม.๙(๑)
นโยบายหรือการตีความ ม.๙(๒)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม. ๙(๓)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.๙(๔)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตามมาตรา ๗ (๒) ม.๙(๕)
สัญญาสัมปทาน ม.๙(๖)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ โดยมติ ครม. ม.๙(๗)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.๙(๘)
อื่นๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 ส.ค. 2563 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอสฟัลท์ผสมเสร็จ
10 ม.ค. 2563 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 5 (เส้นพ่อวิชัยไปโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม)
13 ธ.ค. 2562 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่ที่ 3 บ้านคำม่วง
09 ธ.ค. 2562 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 9 -หมู่ที่6 บ้านนาหนองทุ่ง
09 ธ.ค. 2562 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.(ซอยบ้านยายลักษณ์) หมู่่ที่ 6 บ้านนาหนองทุ่ง
09 ธ.ค. 2562 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.(ซอยบ้านยายลักษณ์)หมู่ที่ 6 บ้านนาหนองทุ่ง
03 ธ.ค. 2562 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 4 บ้านสนมหมากหญ้า
03 ธ.ค. 2562 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง คสล.บ้านเรืองอุดม (เส้นทิศตะวันออก)
04 พ.ย. 2562 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
04 พ.ย. 2562 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเซ่าเวทีพร้อมเครื่องเสียงตามโครงการจัดงานประเพณ๊ลอยกระทง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ
หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 045-429617  โทรสาร : 045-429618  อีเมล์ : admin@kaengnuea.go.th
www.kaengnuea..go.th