Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
ผลการพิจารณา ม.๙(๑)
นโยบายหรือการตีความ ม.๙(๒)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม. ๙(๓)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.๙(๔)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตามมาตรา ๗ (๒) ม.๙(๕)
สัญญาสัมปทาน ม.๙(๖)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ โดยมติ ครม. ม.๙(๗)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.๙(๘)
อื่นๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 ต.ค. 2562 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
06 ธ.ค. 2560 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างร้างลานกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ธ.ค. 2560 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding) โครงการลานกีฬา ณ โรงเรียนเทพนิมิต
06 ธ.ค. 2560 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ณ โรงเรียนเทพนิมิต
27 พ.ย. 2560 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ราคากลางเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 26000 BTU
08 พ.ย. 2560 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
01 พ.ย. 2560 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
14 ก.ย. 2560 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
21 ส.ค. 2560 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
21 ส.ค. 2560 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 6 บ้านนาหนองทุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ
หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-8046  โทรสาร : 0-4521-8046  อีเมล์ : admin@kaengnuea.go.th
www.kaengnuea..go.th