Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
สำรวจความพึงพอใจ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
สำรวจความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
ผลการพิจารณา ม.๙(๑)
นโยบายหรือการตีความ ม.๙(๒)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม. ๙(๓)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.๙(๔)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตามมาตรา ๗ (๒) ม.๙(๕)
สัญญาสัมปทาน ม.๙(๖)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ โดยมติ ครม. ม.๙(๗)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.๙(๘)
อื่นๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 ธ.ค. 2562
ถึง
31 ธ.ค. 2562
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562
30 พ.ย. 2562
ถึง
30 พ.ย. 2562
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ปีงบประมาณ 2562
15 พ.ย. 2562
ถึง
15 พ.ย. 2562
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง
15 พ.ย. 2562
ถึง
15 พ.ย. 2562
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกีฬา ซือวัสดุกีฬาเพื่อประชาชน
15 พ.ย. 2562
ถึง
15 พ.ย. 2562
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ
15 พ.ย. 2562
ถึง
15 พ.ย. 2562
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
04 พ.ย. 2562
ถึง
04 พ.ย. 2562
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถพยาบาลฉุกเฉิน กู้ชีพ 1669
31 ต.ค. 2562
ถึง
27 พ.ย. 2562
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการ
30 ส.ค. 2562
ถึง
30 ส.ค. 2562
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562ปีงบประมาณ 2562
31 ก.ค. 2562
ถึง
31 ก.ค. 2562
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562ปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ
หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-8046  โทรสาร : 0-4521-8046  อีเมล์ : admin@kaengnuea.go.th
www.kaengnuea..go.th