Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
ผลการพิจารณา ม.๙(๑)
นโยบายหรือการตีความ ม.๙(๒)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม. ๙(๓)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.๙(๔)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตามมาตรา ๗ (๒) ม.๙(๕)
สัญญาสัมปทาน ม.๙(๖)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ โดยมติ ครม. ม.๙(๗)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.๙(๘)
อื่นๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 พ.ย. 2558
ถึง
17 ธ.ค. 2558
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ เรื่อง การกำหนดราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
13 พ.ค. 2557
ถึง
13 พ.ค. 2557
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ เรื่อง การกำหนดราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
17 มี.ค. 2557
ถึง
28 มี.ค. 2557
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง
17 มี.ค. 2557
ถึง
28 มี.ค. 2557
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
17 มี.ค. 2557
ถึง
28 มี.ค. 2557
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๕
17 มี.ค. 2557
ถึง
28 มี.ค. 2557
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
15 ม.ค. 2557
ถึง
29 ม.ค. 2557
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา
23 ส.ค. 2556
ถึง
05 ก.ย. 2556
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านนาหนองทุ่ง หมู่ที่ 6
17 ก.ค. 2556
ถึง
02 ส.ค. 2556
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านคำม่วง หมู่ที่ ๓ –หมู่บ้านนาขนัน หมู่ที่ ๕
17 ก.ค. 2556
ถึง
02 ส.ค. 2556
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างโก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนาหนองทุ่ง หมู่ที่ ๖ – บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่ ๙

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ
หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-8046  โทรสาร : 0-4521-8046  อีเมล์ : admin@kaengnuea.go.th
www.kaengnuea..go.th