Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
ผลการพิจารณา ม.๙(๑)
นโยบายหรือการตีความ ม.๙(๒)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม. ๙(๓)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.๙(๔)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตามมาตรา ๗ (๒) ม.๙(๕)
สัญญาสัมปทาน ม.๙(๖)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ โดยมติ ครม. ม.๙(๗)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.๙(๘)
อื่นๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

13 ม.ค. 2561
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ งานวันเด็กแห่งชาติ อบต.แก้งเหนือ ประจำปี 2561

29 ธ.ค. 2560
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ การแข่งขันกีฬาประชาชน ต้านยาเสพติด สร้างความสมัครสมานสามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2560

28 ธ.ค. 2560
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ พิธีมอบบ้านผู้ด้อยโอกาสให้ นางบุญหลาย บุญพยุง

20 ธ.ค. 2560
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชน ตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

16 พ.ย. 2560
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือร่วมใจต้อนรับ นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ

03 พ.ย. 2560
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

15 ก.ย. 2560
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ กิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

14 ก.ย. 2560
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

13 เม.ย. 2560
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

14 ม.ค. 2560
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ
หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-8046  โทรสาร : 0-4521-8046  อีเมล์ : admin@kaengnuea.go.th
www.kaengnuea..go.th