Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
ผลการพิจารณา ม.๙(๑)
นโยบายหรือการตีความ ม.๙(๒)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม. ๙(๓)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.๙(๔)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตามมาตรา ๗ (๒) ม.๙(๕)
สัญญาสัมปทาน ม.๙(๖)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ โดยมติ ครม. ม.๙(๗)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.๙(๘)
อื่นๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

18 เม.ย. 2557
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

12 มี.ค. 2556
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ โครงการอบรมให้ความรู้และการมีส่วนร่วมแก่ประชาชน เยาวชน ให้มีวินัยจราจร

25 มี.ค. 2557
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ โครงการจัดเวทีประชาคมฯ แผนพัฒนาสามปี และออกจัดเก็บภาษีประจำปี 2559

11 ม.ค. 2556
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

26 ม.ค. 2558
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ

26 ม.ค. 2558
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในเขต อบต.แก้งเหนือ

26 ก.ย. 2557
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ การนิเทศงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปี ๒๕๕๗

26 ก.ย. 2557
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ การฝึกอบรมเกษตรกร ภูมิปัญญาทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ตามแนวทางของฌศรษฐกิจพอเพียง

09 ก.ค. 2557
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับท้องถิ่น

17 มิ.ย. 2557
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ห่างไกลโรคไข้เลือดออก

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ
หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-8046  โทรสาร : 0-4521-8046  อีเมล์ : admin@kaengnuea.go.th
www.kaengnuea..go.th