Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
สำรวจความพึงพอใจ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
สำรวจความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
ผลการพิจารณา ม.๙(๑)
นโยบายหรือการตีความ ม.๙(๒)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม. ๙(๓)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.๙(๔)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตามมาตรา ๗ (๒) ม.๙(๕)
สัญญาสัมปทาน ม.๙(๖)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ โดยมติ ครม. ม.๙(๗)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.๙(๘)
อื่นๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 เม.ย. 2559
ถึง
13 เม.ย. 2559
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
15 ก.พ. 2559
ถึง
29 ก.พ. 2559
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ โครงการจัดเวทีประชาคมฯและออกจัดเก็บภาษีประจำปี
07 ม.ค. 2559
ถึง
07 ม.ค. 2559
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
10 มี.ค. 2557
ถึง
19 มี.ค. 2557
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "อบต.แก้งเหนือสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557"
10 ม.ค. 2557
ถึง
10 ม.ค. 2557
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑ - ๑๐
27 ธ.ค. 2556
ถึง
02 ม.ค. 2557
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗
20 ต.ค. 2556
ถึง
20 ต.ค. 2556
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ วันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ
16 ก.ย. 2556
ถึง
20 ก.ย. 2556
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ รับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ
11 ก.ย. 2556
ถึง
15 ก.ย. 2556
อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ
หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 045-429617  โทรสาร : 045-429618  อีเมล์ : admin@kaengnuea.go.th
www.kaengnuea..go.th